Opieka

Rodzaje świadczonych usług:

 

1.W zakresie potrzeb bytowych:

 • miejsce zamieszkania,
 • smaczne, domowe wyżywienie z uwzględnieniem norm żywieniowych oraz indywidualnych potrzeb podopiecznych, w tym diety. Posiłki przygotowywane przez wyspecjalizowane, zawodowe kucharki dysponujące nowoczesnym zapleczem gastronomicznym. Posiłki podawane pięć razy dziennie,
 • utrzymanie czystości;

2. Opiekuńcze:

 • całodobowa opieka wykwalifikowanego personelu. Personel dobierany jest bardzo starannie, spośród ludzi życzliwych o wysokich kwalifikacjach, co gwarantuje najlepszą opiekę.
 • pielęgnacja – w tym pielęgnacja w czasie choroby,
 • łazienka dla osób leżących. Specjalistyczna wanna dla osób leżących wraz z podnośnikiem zapewniają bezpieczeństwo, komfort i wygodę kąpieli.
 • opieka lekarza rodzinnego oraz w razie potrzeby lekarzy specjalistów. Wizyty lekarza internisty odbywają się minimum dwa razy w tygodniu. W razie nagłych problemów zdrowotnych podopieczni natychmiast przewożeni do szpitala.
 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
 • kontakt ze społecznością lokalną;

3. Wspomagające:

 • umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, warsztatach oraz we wspólnych zajęciach kulturalno-oświatowych.
 • organizacja czasu wolnego realizowanego poprzez programy kulturalno-oświatowe,
 • podnoszenie sprawności fizycznej i aktywizowanie Mieszkańców Domu,
 • umożliwienie zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • usługi kosmetyczno-fryzjerskie.